Úvod
Vitajte na stránke Pravoslávnej cirkevnej obce v Spišskej Novej Vsi!

 

Náš chrám je zasvätený svätému apoštolom rovnému Klimentovi arcibiskupovi Ochridskému, žiakovi svätých bratov Cyrila a Metoda. Správcom farnosti je prot. doc. ThDr. Štefan Pružinský, PhD.

Viac informácii na: