História cirkevnej obce


Chrám svätého Klimenta Ochridského

 Napriek tomu, že z rôznych príčin nemáme dnes k dispozícii písomné dokumenty o prítomnosti Pravoslávnej cirkevnej obce v meste Spišská Nová Ves pred dvadsiatym storočím, je viac než pravdepodobné, že Pravoslávna cirkev mala v Spišskej Novej Vsi ako aj vo väčšine ostatných obcí Spiša svoje farnosti od čias misie svätých bratov Cyrila a Metoda až do približne trinásteho storočia (Nikolaj Beskyd, v knihe Podkarpatská Rus). Neskôr bola činnosť Pravoslávnej cirkvi v meste v dôsledku katolizácie, reformácie, rekatolizácie a unionizmu prerušená až do druhej svetovej vojny. V časoch druhej svetovej vojny a niekoľko rokov po nej sa pravoslávne bohoslužby vykonávali v jednom rodinnom dome, ktorý už dnes neexistuje. Nachádzal sa na dnešnej Levočskej ulici. Na jeho mieste bol vybudovaný obytný blok, ktorý slúži ako Dom opatrovateľskej služby. Hrob kňaza, ktorý tu slúžil, sa donedávna nachádzal na miestnom cintoríne, ale bol zrušený. V novodobej histórii sa činnosť Pravoslávnej cirkevnej obce v Spišskej Novej Vsi oficiálne započala 1. 1. 1990. Bohoslužby sa začali vykonávať od 31. 3. 1991 (na sviatok Vzkriesenia) v obytnom dome v centre mesta na Zimnej ulici č. 74. V tomto dome sa nachádza chrám svätého Klimenta Ochridského (na fotografii) a byt pre duchovného správcu farnosti. Dňa 12. 8. 2000 bol tento chrám oficiálne vysvätený Jeho Blaženosťou Nikolajom arcibiskupom prešovským a metropolitom českých krajín a Slovenska. Pri tejto príležitosti bol v chráme posvätený aj nový ikonostas.

Viac informácií o našej cirkevnej obci si môžete prečítať v článku: Dejiny pravoslávia v Spišskej Novej Vsi a okolí